IDEÉN

Octopus formidler kontakt mellem større skandinaviske tryksagskøbere og
trykkerier i Europa.ideen

Det er målet at finde den for ethvert job optimale maskinkonfiguration for at sikre en rationel, præcis og smidig produktion til en konkurrencedygtig pris.
På et konkurrencepræget marked, er det nødvendigt at udnytte produktions-kapaciteten teknologisk og tidsmæssigt bedst muligt. Kun ved at udnytte det enkelte trykkeris tekniske muligheder optimalt er det muligt at sikre den rigtige pris på det rigtige tidspunkt – uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Ved at forene kræfterne fra flere, forskellige og hver på sit felt stærke trykkerier i en fælles salgsorganisation bidrager Octopus til at rationalisere og dermed billiggøre salgsarbejdet og produktionsstyringen for det enkelte trykkeri.

Octopus skal gennem systematisk, effektiv rådgivning bidrage til at sikre billigere tryksager med den størst mulige produktionssikkerhed over landegrænserne.

Octopus skal gennem sit netværk skabe interessante alternativer til lokale trykkeriers produktionsmuligheder.